Struktura

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu

swoim wsparciem obejmuje nauczycieli, uczniów, rodziców/opiekunów z dziewięciu placówek. Rolę koordynatorów pełnią w nich :
Anna Pabisiak – Publiczne Przedszkole nr 18 im. Chatka Puchatka w Kaliszu
Renata Kozica – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stobnie
Alicja Zawojska – Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu
Izabela Jaśkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu
Katarzyna Dmitrzak – Szkoła Podstawowa nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
• Agnieszka Cicha-Wierzbicka – II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu
Michał Płóciennik – Technikum Budowlano-Elektryczne im. Kazimierza Wielkiego w Kaliszu
Agata Dziedzic – Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 w Kaliszu
Monika Balcerzak – Technikum nr 4 im. ks. Józefa Sieradzana w Kaliszu
Skip to content