Placówki objęte wsparciem

Placówki objęte wsparciem

Podczas realizacji projektu SCWEW Kalisz będzie wspierać następujące szkoły i przedszkola :

  • Publiczne Przedszkole nr 18 im. „Chatka Puchatka”

  • Szkoła Podstawowa nr 9 im 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
  • Szkoła Podstawowa nr 16 Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu

  • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stobnie Siódmym

  • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego
  • Technikum Budowlano-Elektryczne

  • Branżowa Szkoła I stopnia nr 7

  • Technikum nr 4 im. ks. Józefa Sieradzana w Kaliszu

  • II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu
Skip to content