Cel projektu

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 Zadania projektu

Wspieranie nauczycieli w zakresie prowadzenia wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia i opracowywania, współpracy z rodzicami, pracy z grupą zróżnicowaną.

 

Realizatorzy projektu

Tworzenie i realizację SCWEW Miasto Kalisz powierzyło Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu – placówce obejmującej całościowym oddziaływaniem edukacyjno-terapeutycznym.

 

Witamy na stronie

SCWEW Kalisz

 

Zespół SCWEW tworzą nauczyciele i specjaliści w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu oraz koordynatorzy ds. współpracy ze SCWEW ze szkół i przedszkoli ogólnodostępnych.

Więcej

Aktualności

Edukacja

Kampania Edukacyjna   3500 dzieci, 350 egzemplarzy przekazanych książek, 35 placówek Read More»

Wypożyczalnia

WYPOŻYCZALNIA Celem wypożyczalni sprzętu specjalistycznego jest wsparcie Read More»

Warsztaty w Młodzieżowym Domu Kultury w Kaliszu

Warsztaty w Młodzieżowym Domu Kultury w Kaliszu   Malarstwo gestu, decoupage i Read More»

W Specjalistycznym Centrum Wspierania Edukacji Włączającej w Kaliszu, uruchamiamy specjalny wirtualny pokój w którym, można po wcześniejszym umówieniu porozmawiać z wybranym nauczycielem / specjalistą.

Galeria

Korzyści wynikające ze współpracy SCWEW i placówek ogólnodostępnych

1

Aspekt merytoryczny

Wysoka jakość edukacji realizowana w miejscu zamieszkania

2

Aspekt kadrowy

Uwrażliwienie na potrzeby każdego ucznia

3

Aspekt rzeczowy

Doposażenie przedszkoli i szkół w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne

Skip to content