O Nas

Witamy na stronie

Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej w Kaliszu

 

Tworzenie i realizację SCWEW Miasto Kalisz powierzyło Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu – placówce obejmującej całościowym oddziaływaniem edukacyjno-terapeutycznym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w rożnym stopniu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zespół SCWEW tworzą nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu oraz koordynatorzy ds. współpracy ze SCWEW ze szkół i przedszkoli ogólnodostępnych.

Poznaj naszą strukturę

Skip to content