Wizyta Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Wizyta Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

13 stycznia 2023 r. gościliśmy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Pana Roberta Gawła. Wizyta przede wszystkim związana była z monitoringiem realizacji działań Specjalistycznego Centrum wspierającego Edukację Włączającą w Kaliszu. Była to także okazja, by poznać bliżej Szkołę Podstawową Specjalną nr 19 w Kaliszu przy której funkcjonuje SCWEW oraz jedyny w Wielkopolsce Ośrodek Wsparcia i Testów (OWiT), którego prowadzenie również powierzono Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 .

Wizyta poprzedzona była spotkaniem z Wiceprezydentem Miasta Kalisza Panem Grzegorzem Kulawinkiem, podczas której rozmawiano o realizacji pilotażu SCWEW w Kaliszu . W trakcie wizyty Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty towarzyszyły Pani Violetta Słupianek – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu, Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Ewelina Dudek oraz w roli gospodarza Pani Sylwia Baranowska – Dyrektor Szkoły Specjalnej nr 19 w Kaliszu oraz lider SCWEW. Pan Kurator odwiedził również  Książnicę Pedagogiczną im. A. Parczewskiego w Kaliszu, gdzie odbyło się podsumowanie organizowanego przez SCWEW konkursu plastycznego „Różnorodność w oczach dziecka” i otwarcie wystawy pod tym samym tytułem. Konkurs skierowany do przedszkoli oraz uczniów wszystkich typów szkół spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, wpłynęły 103 prace, wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. Wystawa konkursowych prac dostępna będzie dla całego lokalnego środowiska, w tym wszystkich czytelników, uczniów szkół, przedszkoli, mieszkańców miasta.

 

Skip to content