Spotkanie liderów SCWEW

Spotkanie liderów SCWEW

 W dniach 14–15 listopada 2022 r. w Centrum Szkoleniowym ORE odbyło się kolejne spotkanie liderów Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. SCWEW w Kaliszu reprezentowała lider Pani Sylwia Baranowska.  Podczas spotkania analizowano zadania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą oraz rolę doradcy metodycznego i pedagoga specjalnego.

Liderzy SCWEW wraz z ekspertami ORE wspólnie omawiali metody i formy pracy SCWEW-ów, ze szczególnym uwzględnieniem obserwacji koleżeńskich, superwizji oraz zajęć modelowych. Poruszana była również tematyka wypożyczalni, sposób organizacji pracy i rekomendowanych rozwiązaniach jej funkcjonowania. Uczestnicy spotkania podkreślili, że jest to ważny element wspierający nauczycieli w pracy z grupą zróżnicowaną, który warto rozwijać poprzez ciągłe poszerzenie zasobu wypożyczalni o nowoczesny i specjalistyczny sprzęt, pomoce dydaktyczne, a także prowadzenie szkoleń specjalistycznych oraz instruktaży w zakresie sposobów wykorzystania sprzętu przez nauczycieli, specjalistów, uczniów i rodziców.

Liderzy dzielili się wnioskami z pierwszego roku funkcjonowania SCWEW-ów w lokalnych środowiskach edukacyjnych, mówili o sukcesach, wskazywali także bariery w prowadzeniu wsparcia dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. Spotkanie zakończono podsumowaniem i ustaleniami dotyczącymi dalszych działań.

Skip to content