Praca zespołu SCWEW w wakacje

Praca zespołu SCWEW w wakacje

Wakacje to także czas pracy SCWEW – zarówno zespół ekspertów jak i koordynatorów realizował zadania projektowe. Odbywały się konsultacje dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców placówek objętych pilotażem. Z konsultacji korzystali także uczniowie placówek projektowych.  Zespół ekspercki przeprowadził także rady szkoleniowe w dziewięciu projektowych placówkach. Tematyka szkoleń była zróżnicowana – była efektem przeprowadzonej wcześniej ewaluacji. Temat przewodni oscylował wokół „Innowacyjnych metod pracy w grupie zróżnicowanej”, „Współpracy z rodzicami- uczeń pełnoletni z SPE”, „Pracy w grupie zróżnicowanej”, a w przypadku placówki przedszkolnej dotyczył „Gotowości szkolnej”. Podczas rad szkoleniowych gościliśmy przedstawicieli instytucji, które w ramach porozumienia wspomagają pracę zespołu SCWEW. Byli to :

– Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kaliszu – Żaneta Kowalska

– Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatówku – Daria Jurek

– Psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatówku – Łukasz Madej

Konsultant ds. wychowania i opieki  z Ośrodka Dokształcania Nauczycieli w Kaliszu – Sylwia Melka

Placówki projektowe poza merytorycznym , bezpośrednim wsparciem SCWEW w Kaliszu jak zawsze otrzymały także opracowane materiały tematyczne dla nauczycieli.

Skip to content