Zajęcia modelowe w 9 placówkach objętych wsparciem

Zajęcia modelowe w 9 placówkach objętych wsparciem

Sześcioro nauczycieli Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu , w której działa wielkopolskie SCWEW przeprowadziło zajęcia modelowe w 9 placówkach objętych wsparciem w ramach trzeciego etapu projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Celem zajęć modelowych było pokazanie metodyki pracy w grupie zróżnicowanej. Specjaliści zostali bardzo dobrze przyjęci zarówno przez kadrę jak i uczniów 4 szkół podstawowych, 4 szkół ponadpodstawowych oraz przedszkola. Bardzo dziękujemy wszystkim za owocną projektową współpracę

Skip to content