Wypożyczalnia uruchomiona

Wypożyczalnia uruchomiona !!!

 

Zgodnie z założeniami Projektu uruchomiliśmy Wypożyczalnię sprzętu specjalistycznego  i pomocy dydaktycznych.

Wszystkie zakupione sprzęty i pomoce są odpowiedzią na potrzeby placówek, które Nasz SCWEW obejmuje wsparciem. Oferta wypożyczalni skierowana jest do nauczycieli pracujących z dziećmi/uczniami/słuchaczami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Niezmiernie się cieszymy się, że możemy udostępniać placówkom zakupione do wypożyczalni sprzęty , a tym samym realnie i rzeczowo wspierać nauczycieli w pracy z dziećmi/uczniami/słuchaczami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Naszą rolą jest także przygotowanie kadry przedszkoli i szkół do efektywnego wykorzystania tych pomocy. Wszystkie dostępne w Wypożyczalni sprzęty i pomoce już trafiają do Placówek objętych wsparciem. Wypożyczalnię prowadzić będzie Pani Magdalena Majchrzak , która w Naszym SCWEW w Kaliszu  pełni rolę eksperta ds. technologii wspomagających.

 

Skip to content