Jedyne w Wielkopolsce

Jedyne w Wielkopolsce

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą

Dynamicznie rozpoczęliśmy działania w ramach utworzonego przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu – Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą. Jedyne w Wielkopolsce SCWEW utworzono w Kaliszu, tym większa radość , że Miasto Kalisz wskazało właśnie Naszą Szkołę do realizacji tego zadania.

Zespół SCWEW w II etapie projektu rozpoczął konsultacje z dyrektorami, nauczycielami oraz rodzicami uczniów dziewięciu placówek objętych wsparciem SCWEW. Podpisane zostały porozumienia współpracy, realizowane są formy warsztatowe skierowane dla uczniów, równolegle przygotowywana jest Konferencja Inaugurująca, która odbędzie się w marcu i będzie wielkim wydarzeniem dla Naszej Szkoły, Miasta i Województwa.

Skip to content