Technikum nr 4 im. ks. Józefa Sieradzana w Kaliszu

Technikum nr 4 im. ks. Józefa Sieradzana w Kaliszu

jest placówką oświatową, która od ponad 50 lat kształci i wychowuje specjalistów dla potrzeb miasta i regionu. Specyfiką naszej szkoły jest szeroko pojęta współpraca z lokalnymi pracodawcami.

Nasza palcówka stara się być otwarta na innowacje – nie tylko w świecie technologii, ale i w odniesieniu do procesów nauczania i uczenia się. Podążamy zgodnie z duchem współczesnej edukacji, dlatego wdrażamy  naszych uczniów  do cyfrowego świata, w którym funkcjonują na co dzień. Korzystamy  z dobrodziejstw nowych technologii i przyczyniamy się do powiększania wirtualnych zasobów edukacyjnych. Dzięki takim działaniom nauka jest bardziej atrakcyjna dla uczniów, którzy są coraz bardziej zmotywowani do działania. Stawiamy przed wszystkim na to, że szkoła to miejsce, która powinna przekazywać wiedzę praktyczną. Uczymy umiejętności wyszukania i przetworzenia informacji w wiedzę, planowania, współpracy, komunikacji, posługiwania się przeróżnymi urządzeniami w celach edukacyjnych. Naszym kolejnym celem jest umiejętność dzielenia się wiedzą.  Dlatego budujemy środowisko, w którym wszyscy uczestnicy procesu edukacji biorą aktywny udział: nauczyciele, uczniowie i rodzice. W centrum szkoły XXI wieku znajduje się uczeń. To on jest początkiem i końcem wszystkich działań edukacyjnych. Dlatego przekaz, który do niego kierujemy powinien być indywidulany (podmiotowy) – dopasowany do jego możliwości, ale i różnych preferencji.

Www: www.zste.kalisz.pl
Facebook: www.facebook.com/zste.kaliszisz.pl

 

Skip to content