Szkoła Podstawowa nr 9 im 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

Szkoła Podstawowa nr 9 im 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu – to szkoła otoczona zielenią i położona z dala od hałaśliwych ulic.

NASZA SZKOŁA ZAPEWNIA DZIECIOM:

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • dobrze wyposażone sale lekcyjne,
 • pracownię komputerową,
 • dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną działającą w systemie e-biblio i czytelnię,
 • przyjazną świetlicę,
 • nowy plac zabaw,
 • opiekę pedagoga szkolnego,
 • zajęcia, które pomagają pokonać problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów.

OTO CO NAS WYRÓŻNIA:

 • naszym celem jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa, wyposażenie

ich w wiedzę oraz dbanie o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny

i społeczny uczniów,

 • w naszej szkole kształcą się również uczniowie ze specyficznymi potrzebami.

Do każdego ucznia podchodzimy w sposób indywidualny, dostosowując się do jego potrzeb i możliwości,

 • ciekawe zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
 • dbamy, aby każdy uczeń czuł się dobrze,
 • staramy się, aby rozwój i nauka przebiegały w przyjaznej atmosferze,
 • dostrzegamy wyjątkowość i niepowtarzalność naszych uczniów,
 • w szkole realizowane są innowacje pedagogiczne,
 • umiemy mądrze używać nowoczesnych technologii,
 • odnaleźliśmy się w czasie edukacji zdalnej,
 • z zaangażowaniem bierzemy udział w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”.
Skip to content