Publiczne Przedszkole nr 18 im. Chatka Puchatka

Publiczne Przedszkole nr 18 im. Chatka Puchatka

jest:
·przedszkolem o profilu artystycznym,
·przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców, romującym działania twórcze,
·placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole.


Cele przedszkola twórczości :

·rozwijanie postaw twórczych dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i umożliwianie kontaktu ze sztuką,

·tworzenie warunków sprzyjających indywidualnemu rozwojowi dziecka dostosowanych do jego potrzeb i możliwości,

·uświadomienie wychowankom „Praw dziecka”,

·wspieranie rodziców w rozwijaniu u dzieci ich indywidualnych zainteresowań,

·aktywizowanie rodziców do udziału w życiu przedszkola.

 

Przedszkole posiada 5 oddziałów mieszczących się w przestronnych, kolorowych i bogato wyposażonych w pomoce dydaktyczne oraz zabawki salach. Budynek mieści się w dużym, słonecznym ogrodzie z nowoczesnym placem zabaw i piaskownicami dla dzieci.

 

Każda z grup ma nazwę jednego z bohaterów „Chatki Puchatka” – Prosiaczki, Kłapouszki, Króliczki, Tygryski, Kubusie.

 

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiadająca nie tylko pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowania przedszkolnego, ale także uprawnienia do prowadzenia zajęć muzycznych, logopedycznych i plastycznych.

 

Oferujemy dzieciom bezpłatnie: rytmikę, naukę gry w szachy, terapię logopedyczną, kółko plastyczne, zajęcia z języka angielskiego, gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, tańca ludowego i towarzyskiego.

 

Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Państwowym Studium Animatorów Kultury w Kaliszu, Państwową Szkołą Muzyczną w Kaliszu, Filharmonią Kaliską, Leśnym Centrum Edukacyjnym, Biblioteką Miejską, Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza.

 

Aktywnie działamy na rzecz społeczności naszego miasta. Już po raz siedemnasty jesteśmy organizatorami Festiwalu Tańca i Piosenki Ludowej „PYZA” dla wszystkich przedszkoli z Kalisza i okolic. Jesteśmy również inicjatorami powstania w Kaliszu Sieci Przedszkoli Ekologicznych.  

 

Proponujemy atrakcyjne formy współpracy z rodzicami: zajęcia otwarte z aktywnym udziałem rodziców, Święto Pieczonego Ziemniaka, Pasowanie na Przedszkolaka, spotkania wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy, Dzień Matki i Ojca, festyn rodzinny, Teatr Rodziców i Nauczycieli.

 

Placówka jest ogólnodostępna. Uczęszczają do nas dzieci z całego miasta, które mieszkają blisko lub ich rodzice pracują w sąsiedztwie placówki oraz dzieci mieszkające na odległych osiedlach i przedmieściach.

 

Przedszkole jest czynne od 6:00 do 16:30.

 

Skip to content