Konferencja

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji poprzez wypełnienie formularza.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc udział w konferencji mogą wziąć osoby, które otrzymały imienne zaproszenie.

Informujemy, że konferencja będzie transmitowana online – w dniu wydarzenia udostępnimy link, który umożliwi wszystkim zainteresowanym zdalną obecność.

PROGRAM KONFERENCJI

„Edukacja włączająca wczoraj, dziś i jutro”

Kalisz, 25 marca 2022 r.

09.00-10.00 – Rejestracja uczestników
10.00-10.30 – Uroczyste otwarcie konferencji
10.30-10.45– SCWEW w Kaliszu – cele i zadania

Sylwia Baranowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu,
lider SCWEW w Kaliszu

10.45 -11.00 – występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu
11.00-11.30 – Edukacja włączająca w praktyce – szansa czy zagrożenie?

Marianna Styczyńska – Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki,
nauczyciel akademicki PWSZ w Koninie, UAM w Poznaniu, WPA w Kaliszu

11.30 -12.00 – Gość specjalny

12.00 -12.20 – Przerwa kawowa

12.20-12.50 – Edukacja włączająca w delegaturze kaliskiej

Violetta Słupianek – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu

12.50-13.15 – Kompetencje nauczyciela w edukacji inkluzyjnej

Grażyna Olek – pedagog specjalny-terapeuta, specjalista z zakresu rewalidacji
indywidualnej, wykładowca akademicki, trener Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Kaliszu

13.15-13.45 – Edukacja włączająca w projektach edukacyjnych

Zyta Czechowska – Nauczyciel Roku 2019, nauczyciel akademicki, Ambasadorka
programu eTwinning, Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli

13.45-14.10 – Każdy jest ważny

Roman Wojtyczka – pedagog specjalny, logopeda, lider w zakresie Wczesnego
Wspomagania Rozwoju Dziecka, trener Treningu Zastępowania Agresji

14.10-14.35 – Jedyność i niepowtarzalność wychowanka i wychowawcy w dojrzałym procesie
Edukacyjnym

Michał Styczyński – Dr pedagogiki, mgr teologii, absolwent Papieskiego
Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie, członek Krakowskiego Instytutu
Logoterapii

14.35-15.00 – Przerwa obiadowa

15.00-15.25 – Edukacja włączająca-szanse i ograniczenia z perspektywy psychologiczno-
pedagogicznej

Małgorzata Karbowiak – psycholog, tyflopedagog, terapeuta pedagogiczny,
doradca zawodowy

15.25-15.50 – Wsparcie kadry pedagogicznej w rozwijaniu kompetencji niezbędnych w pracy
z grupą zróżnicowaną

Sylwia Melka – konsultant do spraw wychowania i opieki – Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Kaliszu

15.50-16.10 – Niepełnosprawność kontra codzienne życie

Joanna Dolna – mama 20-letniego Jakuba

16.10-16.30 – Pierwsze kroki w edukacji: obawy i jeszcze większe marzenia

Angelika Jarych – mama 3,5-letniej Zosi

16.30-16.35 – Podsumowanie konferencji

Sylwia Baranowska – lider SCWEW

Skip to content