Konferencja „Dobre Praktyki”

PROGRAM KONFERENCJI

„Pilotażowe działania SCWEW w Kaliszu – dobre praktyki”

Kalisz, 19 maja 2023 r.

 

Wydarzenie będzie transmitowane na kanale You Tube.

Link udostępniony będzie dzień przed konferencją.

10:00-10.10

Powitanie zaproszonych gości i uroczyste otwarcie konferencji.

10:10-10:20

Występ uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu

10:20-10:30

Podsumowanie pilotażu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu, Lider SCWEW – Sylwia Baranowska

 

Część I

10:30-10:45

SCWEW w Kaliszu – liczby i efekty.

Ekspert SCWEW – Joanna Różycka

10:45-11:00

Znaczenie technologii wspomagających w oparciu o działalność wypożyczalni SCWEW. Ewaluacja.

Ekspert SCWEW– Magdalena Majchrzak

11:00-11:15

Wpływ warsztatów rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne na uczniów w grupie zróżnicowanej.

Ekspert SCWEW – Marlena Grajek

11:15-11:30

Opowieść o doświadczeniach.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stobnie Siódmym – Izabela Kolasińska

11:30-11:45

Problemy i potrzeby szkół ogólnodostępnych w edukacji włączającej.

Wielkopolski Kurator Oświaty – Robert Gaweł

11:45-12:00

SCWEW elementem budowy lokalnego systemu wsparcia na rzecz szkoły i przedszkola – perspektywa Organu Prowadzącego.

Naczelnik Wydziału Edukacji Miasta Kalisza – Ewelina Dudek

12:00-12:20

przerwa kawowa

 

Część II

12:30-13:15

Nauczyciel grup zróżnicowanych – jaki i dlaczego?

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – prof. Beata Jachimczak

13:15-13:45

A gdyby w szkole… – edukacja włączająca w duchu Pozytywnej   Dyscypliny.

Konsultant ds. wychowania i profilaktyki Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu – Sylwia Melka

13:45-14:30

Edukacja Włączająca w praktyce.

Fundacja AustismTeam – Jan Gawroński, Sylwia Kowalska

14:30 – 15:00

przerwa obiadowa

 

 Część III

15:00-15:30

Niewidomi w społeczeństwie – perspektywa matki i syna.

Michał Brajer, Urszula Karolak-Brajer

15:30-15:45

Zdrowie psychiczne priorytetem działań placówek oświatowych. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kaliszu – Małgorzata Karbowiak

15:45-16:00

SCWEW i OWiT – kompleksowe wsparcie szkoły i ucznia.

Kierownik Ośrodka Wsparcia i Testów w Kaliszu – Marta Szymanowska

16.00

zakończenie konferencji

Plan konferencji do pobrania

Skip to content