Konferencja „Pilotażowe działania SCWEW w Kaliszu – dobre praktyki”

Konferencja „Pilotażowe działania SCWEW w Kaliszu – dobre praktyki”

Do historii przeszła  Konferencja Podsumowująca projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” , która odbyła się 19 maja 2023 r. Była to przestrzeń do rozmowy o edukacji włączającej w bardzo szerokim aspekcie. Podczas tego wydarzenia, które zgromadziło 150 osób z wielu obszarów edukacji zaprezentowały się placówki projektowe tworząc informacyjne stanowiska. Dziękujemy wszystkim prelegentom, że podzielili się swoimi doświadczeniami – przekaz merytoryczny konferencji w wielu uczestnikach zmienił postrzeganie uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami, ale także przyniósł wiele konstruktywnych dyskusji co niewątpliwie jest największym sukcesem tego przedsięwzięcia.

W konferencji udział wzięli:

 • Minister Edukacji i Nauki – prof. Przemysław Czarnek
 • Posłowie na Sejm: Katarzyna Sójka i Jan Mosiński
 • Robert Gaweł – Wielkopolski Kurator Oświaty
 • Wicekuratorzy: Aleksandra Kuź i Zbigniew Talaga
 • Wiceprezydent Miasta Kalisza – Grzegorz Kulawinek
 • Przewodniczący Rady Miasta – Tadeusz Skarżyński
 • Rektor Akademia Kaliskaprof. Andrzej Wojtyła
 • Naczelnik Wydziału Edukacji – Ewelina Dudek
 • Dyrektor Delegatury w Kaliszu Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Violetta Słupianek
 • Prof. Uniwersytet Adama Mickiewiczaprof. Bata Jachimczak
 • Eksperci Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie – Hanna Gasik i Emilia Ruta
 • Coach zespołu SCWEW w Kaliszu – dr Katarzyna Król
 • Dyrektorzy Szkół Ogólnodostępnych , Specjalnych , Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,
 • Przedstawiciele instytucji środowiska lokalnego,
 • Nauczyciele współorganizujący kształcenie, pedagodzy, rodzice, nauczyciele

 

Konferencja była transmitowana online.

Zapraszamy do obejrzenia  – Konferencja „Pilotażowe działania SCWEW w Kaliszu – dobre praktyki” – 19 maja 2023 r. – YouTube

 

Skip to content