e-Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

„e-Spotkanie informacyjno-konsultacyjne”

18 kwietnia odbyło się „e-Spotkanie informacyjno-konsultacyjne” dotyczące Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. W zdalnym spotkaniu wzięli udział między innymi:

  • Marzena Machałek– Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego
  • Tomasz Madej – p.o. Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
  • Grzegorz Kulawinek – wiceprezydent Miasta Kalisz
  • Robert Gaweł – Wielkopolski Kurator Oświaty
  • Violetta Słupianek – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu
  • Ewelina Dudek – Naczelnik Wydziału Edukacji Miasta Kalisz
  • Agnieszka Pietryka – kierownik projektu (ORE)
  • Sylwia Baranowska – lider SCWEW w Kaliszu
  • Marta Szymanowska – kierownik OWiT w Kaliszu

 

23 Specjalistyczne Centra, które w ramach pilotażu pojawiły się w przestrzeni edukacyjnej, podjęły działania mające na celu budowanie wsparcia odpowiadającego na bieżące potrzeby kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, ale także potrzeby rodziców i uczniów. Spotkanie było okazją do zaprezentowania dokonań i podjętych działań Wielkopolskiego SCWEW, ale także projektu jego miejsca w edukacyjnej przyszłości.

Skip to content