Ośrodek Wsparcia i Testów – oficjalne otwarcie

Ośrodek Wsparcia i Testów – oficjalne otwarcie

 

Przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Kaliszu utworzono, a 7 września oficjalnie otwarto jedyny w Wielkopolsce OWiT – Ośrodek Wsparcia i Testów . Celem działania OWiT jest zwiększanie, podtrzymywanie i poprawianie możliwości samodzielnego funkcjonowania osobom z niepełnosprawnościami. W ramach działania OWiTu specjaliści udzielają porad, konsultacji, umożliwiają także bezpłatne testowanie i wypożyczanie technologii asystującej. OWiT Kalisz posiada najnowocześniejszy specjalistyczny sprzęt z zakresu technologii wspomagających np. Cyber Oko, odtwarzacze książki mówionej, linijki brajlowskie, Mówik, drukarki brajlowskie, powiększalniki, lupy elektroniczne, pętle indukcyjne etc. Podczas otwarcia można było przetestować najnowsze technologie jakimi dysponuje OWiT. W uroczystym otwarciu wzięli udział:

–  Wiceprezydent Miasta Kalisza Pan Grzegorz Kulawinek

–  Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pani Anna Skupień

–  Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty Pani Violetta Słupianek

–  Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Ewelina Dudek

–  Przedstawiciele instytucji działających na rzecz niepełnosprawnych m.in. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Fundacji zrzeszających osoby niepełnosprawne.

 

Ośrodek Wsparcia i Testów w Kaliszu powstał na podstawie umowy dotyczącej powierzenia Miastu Kalisz zadania pn. „Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” w ramach programu Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”. Zadanie w całości jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Całkowity koszt zadania: 1.407 175,00 PLN

 

Szczegóły: www.owit.sps19.kalisz.pl

 

Skip to content