Konferencja Inaugurująca SCWEW w Kaliszu

„Edukacja włączająca wczoraj, dziś i jutro”

Konferencja Inaugurująca SCWEW w Kaliszu

25 marca w Kaliszu odbyła się Konferencja Inaugurująca projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, którego celem jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

W imieniu Prezydenta Miasta Kalisza Krystiana Kinastowskiego konferencję otworzyła i prowadziła Sylwia Baranowska – Lider SCWEW w Kaliszu, Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu . Uroczystość uświetnił wyjątkowy, podsumowany owacjami na stojąco, występ uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 – występ, który poruszył wszystkich zgromadzonych gości.

Byli nimi :

 • Minister Edukacji i Nauki -prof. Przemysław Czarnek
 • Robert Gaweł – Wielkopolski Kurator Oświaty
 • Dyrektor Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie – Tomasz Madej
 • Kierownik Projektu – Agnieszka Pietryka
 • Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu – Violetta Słupianek
 • Naczelnik Wydziału Edukacji – Ewelina Dudek
 • Wizytatorzy Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu
 • Ilona Nieroda reprezentująca Annę Skupień – Dyrektora Oddziału Wielkopolskiego PFRON
 • Dyrektorzy 49 placówek edukacyjnych z terenu miasta Kalisza
 • Dyrektorzy Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z rejonu delegatury KO
 • Dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
 • Dyrektorzy placówek współpracujących w projekcie
 • Koordynatorzy projektu, prelegenci, nauczyciele, pedagodzy

Na konferencji wystąpił także Grzegorz Płonka, którego historia była inspiracją do powstania filmu „Sonata”. „Polskie drogi” i „Sonata księżycowa” w wykonaniu Grzegorza dopełniły wzruszeń każdego uczestnika konferencji.

W dalszej kolejności zaproszeni goście wygłosili wiele ciekawych prelekcji związanych z tematem realizowanego projektu. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się jakie są założenia i cele projektu pilotażowego wysłuchując prelekcji lidera projektu – Sylwii Baranowskiej. Głos w temacie przewodnim konferencji zabrali:

 • Dr Marianna Styczyńska w prelekcji pt. „Edukacja włączające w praktyce – szansa czy zagrożenie”
 • Violetta Słupianek Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu – „Edukacja włączająca w delegaturze kaliskiej”
 • Trener Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu Grażyna Olek zaprezentowała prelekcję dotyczącą kompetencji nauczyciela w edukacji włączającej
 • Nauczyciel Roku 2019 – Zyta Czechowska podzieliła się doświadczeniem mówiąc o „Edukacji włączającej w kontekście projektów edukacyjnych”
 • Roman Wojtyczka – pedagog specjalny wygłosił prelekcję pt. „Każdy jest ważny”
 • „Jedyność i niepowtarzalność wychowanka i wychowawcy w dojrzałym procesie edukacyjnym” była tematem prelekcji dra Michał Styczyńskiego 
 • O szansach i ograniczeniach edukacji  włączającej z perspektywy psychologiczno-pedagogicznej mówiła psycholog Małgorzata Karbowiak 
 • Wsparcie kadry pedagogicznej w rozwijaniu kompetencji niezbędnych w pracy z grupą zróżnicowaną było tematem prelekcji Sylwii Melki – konsultanta do spraw wychowania i opieki – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Konferencję zamknęły wypowiedzi matek : Pani Joanny Dolnej, której syn kończy edukację, (a tę całkowicie zrealizował w edukacji włączającej) oraz Angelika Jarych, której 3,5 letnia córka stawia pierwsze kroki w edukacji.

Konferencja była transmitowana online. Nagranie dostępne jest pod linkiem TUTAJ

Skip to content