Szkoła Podstawowa nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego usytuowana jest w dzielnicy Piskorzewie, przy ul. Jana Długosza 14 w Kaliszu. Lokalizacja szkoły z dala od ruchliwych ulic miejskich daje dzieciom i nauczycielom duży komfort pracy. Przy szkole znajduje się bardzo ciekawa ścieżka edukacyjna – zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego, związana tematycznie z rzeką Prosną oraz historią miasta. W ramach Budżetu Obywatelskiego powstał nowy plac zabaw, siłownia zewnętrzna, odnowione zostało podwórko szkolne – nowa nawierzchnia ma wyrysowane „chodnikowe” gry „w klasy”, „chłopa” i inne, dzięki czemu dzieci mogą  atrakcyjnie i aktywnie spędzać czas podczas letnich przerw.

        W szkole uczy się około 330 uczniów pod okiem wykształconej profesjonalnej kadry pedagogicznej. Dzieci znajdują się pod stałą opieką pedagoga szkolnego, stomatologa i pielęgniarki szkolnej. Szkoła wyposażona jest w stołówkę szkolną, gdzie zapewnia się uczniom możliwość korzystania z dwudaniowych posiłków obiadowych. Jedno z priorytetowych zadań placówki to zapewnienie bezpieczeństwa uczniom. Monitoringiem objęte są pomieszczenia wewnątrz szkoły i wokół budynku wraz z boiskami. Domofony i dyżury nauczycieli pozwalają na stały nadzór nad bezpieczeństwem dzieci. W związku z przystąpieniem szkoły do II edycji Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” posiadamy łącze światłowodowe i bezprzewodowy Internet. Do dyspozycji dzieci pozostają tablety, z których mogą korzystać na poszczególnych zajęciach poszerzając w ten sposób swoje umiejętności w zakresie technologii informatycznej i komunikacyjnej.  

Szkoła oferuje szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania, uzdolnienia i pasje naszych uczniów:

 • kółko ortograficzne,
 • kółko matematyczne
 • kółko kulinarne
 • kółko taneczne
 • kółko szachowe ” 12 Szach Mat”
 • kółko dziennikarskie
 • kółko regionalno – historyczne
 • kółko języka angielskiego
 • kółko czytelnicze
 • kółko plastyczne
 • gimnastyka akrobatyczna
 • SKS – piłka ręczna dziewcząt
 • SKS – piłka ręczna chłopców
 • SKS – piłka nożna
 • SKS – piłka siatkowa

W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie mogą kontynuować i poszerzać wiedzę oraz umiejętności z zakresu poznawania i kultywowania tradycji lokalnej, historycznej. W tradycję szkoły wpisał się już wieloletni projekt „Gwieździstym szlakiem kaliskich legend” gdzie nasi uczniowie mogą wykazać się wiedzą, umiejętnościami plastycznymi oraz literackimi, biorąc udział w wielu konkursach. Historię miasta poznają w praktycznym działaniu w czasie rajdu ulicami miasta. Uczeń „dwunastki” nie tylko zna historię miasta, rozwijamy też zainteresowania proekologiczne i prozdrowotne, a ukoronowaniem tych działań jest wojewódzki certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”. Nasi wychowankowie mogą też rozwijać się muzycznie uczestnicząc w zajęciach chóru „Duodecimus”, który należy do sieci chórów „Śpiewająca Polska”. Członkowie chóru biorą udział w wielu konkursach, koncertach i projektach muzycznych, gdzie nie tylko zdobywają nagrody, ale przede wszystkim szlifują swoje umiejętności muzyczne i mają możliwość prezentowania swoich talentów. 

W szkole prowadzone są również zajęcia wspierające dla uczniów ze specjalnymi  potrzebami edukacyjnymi takie jak zajęcia rewalidacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze      i  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Strona internetowa szkoły: http://sp12.kalisz.pl

 

Skip to content