Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stobnie Siódmym

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stobnie Siódmym
jest publiczną placówką oświatową, której zadaniem jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania. Stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego, uczymy kochać, szanować, a także
żyć kulturą oraz tradycją narodu polskiego i Wielkopolski.
Od kilku lat realizujemy projekty edukacyjne z funduszy Unii Europejskiej:
Comenius, eTwinning, Erasumus +. Bierzemy udział w akcjach: Nakręć się pozytywnie, Góra
Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Propagujemy zdrowy styl życia, chociażby poprzez uczestnictwo w programach:
Trzymaj formę, Nie pal przy mnie, proszę, Owoce w szkole, Przyjaciele Zippiego, Golden five,
Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej.
Nasi uczniowie są laureatami Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce,
odnoszą także sukcesy sportowe w piłce nożnej, kolarstwie, lekkoatletyce, wioślarstwie,
tenisie stołowym, unihokeju. Dużą popularnością cieszą się organizowane przez nas gminne
konkursy języka angielskiego.
Zajęcia lekcyjne odbywają się w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny.
Dodatkowym atutem jest jednozmianowy system pracy organizowany przez
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, a w tym specjalistów z zakresu wspierania i edukacji
uczniów ze spektrum autyzmu, logopedów, oligofrenopedagogów, surdopedagogów,
tyflopedagogów, terapeutów pedagogicznych.
Strona szkoły:
https://szkolastobno.pl/

Skip to content