Katalog specjalistycznego sprzętu

Katalog specjalistycznego sprzętu dostępnego w Specjalistycznym Centrum Wspierania Edukacji Włączającej w Kaliszu

 

Lp.

Nazwa specjalistycznego sprzętu

                   Przeznaczenie

 

 

1.

 

Program multimedialny Autyzm Pro

 

Zestaw ćwiczeń multimedialnych, uczący  funkcjonowania społecznego w terapii zaburzeń komunikacyjnych, dla uczniów ze spektrum autyzmu.  Program wspomaga rozwój emocjonalny ,oraz nabywanie  umiejętności z zakresu funkcjonowania w grupie, klasie.

 

2.

 

Laptopy 

 

 

Stanowią niezbędne narzędzie w pracy każdej klasie , grupie zróżnicowanej,  szczególne wykorzystywane do prowadzenia lekcji z użyciem dostępnych programów multimedialnych  z wypożyczalni.

 

3.

 

Tablety graficzne  

 

Tablety graficzne pozwalają na tworzenie obrazków, ilustracji, pracę z tekstem , obrazem. Dzięki wizualnemu obrazowi uczniowie lepiej zapamiętują treści, potrafią skupić się na wykonaniu zadania.

 

4.

 

Słuchawki

 

Słuchawki  wspierają pracę nauczyciela w zastosowaniu pracy z uczniami o zaburzonej percepcji słuchowej.

 

5.

 

Mikrofony z funkcją nagrywania  

 

Mikrofony przeznaczone do pracy z osobami o  zaburzonej komunikacji ,jako forma autokorekty dla nieprawidłowej wymowy, przydatne  narzędzie również, podczas zajęć z całą grupą na wszelkiego rodzaju  zajęciach.

 

6.

 

Program multimedialny percepcja wzrokowa

m Talent

Narzędzie diagnostyczno-terapeutyczne,  zawierające zestaw ćwiczeń wspomagających koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzeganie , pamięć wzrokową dla zróżnicowanej grupy wiekowej.

 

7.

 

Lupy z podświetleniem

 

Lupy przeznaczone dla uczniów słabowidzących, pozwolą na pełniejsze uczestnictwo w zajęciach w grupie zróżnicowanej, umożliwiając tym samym dostrzeganie mało widocznych elementów, obrazów , liter, znaków itp.

 

8.

 

Zestaw Mówik- program komputerowy

 

Zestaw przeznaczony dla osób nie posługujących się mową werbalną. Jest to narzędzie alternatywnej formy komunikacji umożliwiająca jak najpełniejszą  komunikację osoby z otoczeniem.

 

9.

 

Program Boardmaker

 

Oprogramowanie wspomagające komunikację alternatywną , przeznaczone do tworzenia tablic komunikacyjnych, kart pracy , planów dnia, symboli PCS Narzędzie wspomagające proces komunikacji  społecznej.

 

10.

 

Powiększalnik z ekranem dotykowym oraz funkcją przetwarzania wyświetlanego tekstu na mowę 

 Przenośne urządzenie przeznaczone dla osób słabowidzących, pomoc w czytaniu pisaniu, oglądaniu. Dostosowanie kontrastu  ,trybu koloru ,jak również funkcja rozpoznawania tekstu pozwala na pełne  uczestnictwo osoby słabowidzącej podczas zajęć.

 

11.

 

 Program multimedialny Trudności w pisaniu

m Talent

 

Program przeznaczony do wykonania diagnozy wstępnej oraz kontrolnej. Program zawiera scenariusze zajęć , karty pracy ,pomocne w kształtowaniu kompetencji kluczowych przygotowujących uczniów do nauki pisania.

 

 

12.

 

Program multimedialny Percepcja słuchowa pakiet ekspert mTalent

 

Oprogramowanie do terapii logopedycznej i pedagogicznej, może służyć do wykorzystania z całą grupą na różnego rodzaju zajęciach w celu kształtowania i usprawniania percepcji słuchowej.

13.

Program multimedialny

Eduterapeutika nastolatki. Specjalne potrzeby edukacyjne 15-17 lat (dysleksja, dyskalkulia)

Program wspierający do terapii dysleksji rozwojowej i dyskalkulii. Ćwiczenia zawarte w programie wspomagają percepcję wzrokową, pamięć, koncentrację, myślenie matematyczne, umiejętności ortograficzne i językowe , koordynację.

 

14.

 

Zoom Text  Magnifier – program komputerowy

Program służący do powiększania i uwydatniania obrazów znajdujących się na komputerze. Pomocne narzędzie do pracy z uczniami niedowidzącymi, ale również podczas pracy z grupą zróżnicowaną jako dodatkowa forma wsparcia.

 

 

15.

 

 

Pomoc dla nastolatków ze spektrum zaburzeń autystycznych – przewodnik

 

 

Narzędzie pomocne w udoskonalaniu umiejętności społecznych nastolatków ze spektrum zaburzeń autystycznych, pomaga w redukowaniu negatywnych emocji , depresji , utraty poczucia własnej wartości, zdenerwowania.

 

16.

 

Klawiatura BraillePen

Urządzenie umożliwiające niedowidzącym korzystanie z dostępu do informacji,  co niewątpliwie wpływa na zwiększenie możliwości pełniejszego uczestnictwa podczas lekcji.

 

 

17.

Program komputerowy Akademia umysłu Junior Edu Wspomaganie rozwoju pamięci, koncentracji, scenariusze zajęć

System do prowadzenia zajęć ukierunkowanych na rozwój pamięci i koncentracji , wzbogacony o moduł jęz. angielskiego , zawierający gry edukacyjne, scenariusze zajęć , konspekty, system ponadto służy rozwijaniu zainteresowań i sprawności umysłowej dziecka, wzbogaca wiedzę o otaczającym świecie.

 

18.

Program komputerowy Akademia umysłu Uczeń Edu Ćwiczenia pamięci, koncentracji oraz kurs szybkiego czytania

Program wspierający nauczycieli do prowadzenia ciekawych zajęć , kreatywne i atrakcyjne techniki oraz ćwiczenia pozwalają na rozwinięcie umiejętności: logicznego myślenia, zapamiętywania, koncentracji uwagi.

 

19.

 

Trening słuchu z płytą CD

Zbiór zabaw kształtujących percepcję słuchową w zakresie wszystkich jej funkcji, pogrupowanych tematycznie , uwzgledniających stopniowanie trudności.

 

 

20.

 

 

Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu

Książka odkrywająca zależności między deficytami związanymi z tzw. Teorią umysłu a innymi problemami z funkcjonowaniem dzieci autystycznych. Autorzy udzielają licznych wskazówek jak pomagać osobom ze spektrum autyzmu w poprawie ich rozumienia cudzych przekonań i uczuć.

 

21.

 

Aparat Biofeedback EEG ELMIKO DigiTrack 

Metoda pozwalająca wspomagać ucznia z problemami koncentracji uwagi, zaburzeń procesów uczenia się , dysleksją, dysgrafią, zaburzeń zachowania , problemami z wyciszeniem, pozbyciem się stresu, zwiększenie umiejętności podejmowania decyzji i ich jakości.

 

 

22.

 

Program komputerowy Treningi logopedyczne

Kompletne programy służące korekcie wad wymowy, płynnej wymowy , ćwiczeń słuchu fonematycznego, zaburzeń o podłożu dyslalicznym. Ćwiczenia zachęcają uczniów do pracy poprzez multimedialną i ciekawą formę przekazu.

 

23.

 

Program komputerowy ,,Moc emocji”

 

Program wspierający rozwój emocjonalno-społeczny z elementami socjoterapii, a także wspomaga w realizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

24.

 

Program multimedialny Wirtualne laboratorium przedmiotowe biologia, chemia, fizyka

 

Programy wspomagające samodzielne myślenie uczniów, oraz ich aktywizację przez pracę grupową . Wprowadza naukę poprzez wyciąganie wniosków na podstawie doświadczeń, zapoznaje uczniów łącząc tym samym wiedzę teoretyczną z doświadczeniami i symulacjami.

 

25.

 

Komunikator Go Talk 20+

 

 

Narzędzie pozwalające na komunikację z otoczeniem osoby nie posługującej się mową werbalną. Użyteczne narzędzie dla ucznia będącego w klasie zróżnicowanej umożliwiające porozumiewanie się z członkami społeczności klasowej.

 

26.

 

Rzutnik  

 

 

 

Urządzenie pozwalające na możliwość podniesienia atrakcyjności zajęć , dająca możliwość  powiększenia obrazu dla osób słabowidzących, oraz aktywizowania uczniów na zajęciach.

 

 

27.

 

 

Program Dr Neuronowski

 

 

Nowatorskie narzędzie zapewniające intensywną i wielomodalną stymulację,  dającej możliwość wyboru ścieżki terapii w zależności od zgłaszanych problemów poznawczych.

 

 

 

Skip to content