Harmonogram VII czerwiec

Harmonogram działań w okresie 01.06.2023 – 30.06.2023r. VII ETAP

 
         

Lp.

Nazwa SCWEW

Nazwa działania
 z wniosku

Data

Godziny


Forma i miejsce działania,
jeśli zdalnie to link do spotkania

Realizator działania/osoba odpowiedzialna

Uwagi

 
 

1.

SCWEW w Kaliszu

                                        Rady szkoleniowe dla
pracowników przedszkoli/
szkół ogólnodostępnych
prowadzone przez zespól
SCWEW             

05.06.2023

15.00                                                                       

Technikum Budowlano-Elektryczne im. Kazimierza Wielkiego,ul. Rzemieślnicza 6, 62-800 Kalisz                                                   

Agata Magdzicka-Banach, Sylwia Baranowska, Magdalena Majchrzak, Joanna Różycka, Marlena Grajek

 

 

2.

SCWEW w Kaliszu

Rady szkoleniowe dla
pracowników przedszkoli/
szkół ogólnodostępnych
prowadzone przez zespól

06.06.2023

15.00  

Publiczne Przedszkole nr 18 im.Chatka Puchatka w Kaliszu,                 ul. Serbinowska 5a,62-800 Kalisz

Agata Magdzicka-Banach, Sylwia Baranowska, Magdalena Majchrzak, Joanna Różycka, Marlena Grajek

 

 

3.

SCWEW w Kaliszu

Rady szkoleniowe dla
pracowników przedszkoli/
szkół ogólnodostępnych
prowadzone przez zespól
SCWEW 

07.06.2023

15.00                                                   

Szkoła Podstawowa nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Żwirki i Wigury 13,62-800 Kalisz                                                    

Agata Magdzicka-Banach, Sylwia Baranowska, Magdalena Majchrzak, Joanna Różycka, Marlena Grajek

 

 

4.

SCWEW w Kaliszu

Rady szkoleniowe dla
pracowników przedszkoli/
szkół ogólnodostępnych
prowadzone przez zespól
SCWEW 

10.06.2023r.

15.00   

Szkoła Podstawowa im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stobno Siódme 26, 62-872 Godziesze Małe

Agata Magdzicka-Banach, Sylwia Baranowska, Magdalena Majchrzak, Joanna Różycka, Marlena Grajek          

 

 

5.

SCWEW w Kaliszu

Rady szkoleniowe dla
pracowników przedszkoli/
szkół ogólnodostępnych
prowadzone przez zespól
SCWEW 

12.06.2023r.

15.00                                         

Technikum nr 4 im. ks. Józefa Sieradzana,ul. Częstochowska 99/105, 62-800 Kalisz                               

Agata Magdzicka-Banach, Sylwia Baranowska, Magdalena Majchrzak, Joanna Różycka, Marlena Grajek

 

 

6.

SCWEW w Kaliszu

Rady szkoleniowe dla
pracowników przedszkoli/
szkół ogólnodostępnych
prowadzone przez zespól
SCWEW 

13.06.2023r.

15.00  

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego, ul.Jana Długosza 14, 62-800 Kalisz

Agata Magdzicka-Banach, Sylwia Baranowska, Magdalena Majchrzak, Joanna Różycka, Marlena Grajek

 

 

7.

SCWEW w Kaliszu

                                        Rady szkoleniowe dla
pracowników przedszkoli/
szkół ogólnodostępnych
prowadzone przez zespól
SCWEW   

14.06.2023r.

15.00   

II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, Szkolna 5, 62-800 Kalisz  

Agata Magdzicka-Banach, Sylwia Baranowska, Magdalena Majchrzak, Joanna Różycka, Marlena Grajek

 

 

8.

SCWEW w Kaliszu

                                           Rady szkoleniowe dla
pracowników przedszkoli/
szkół ogólnodostępnych
prowadzone przez zespól
SCWEW 

15.06.2023r.

15.00   

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919,ul.Fabryczna 13/15,62-800 Kalisz

Agata Magdzicka-Banach, Sylwia Baranowska, Magdalena Majchrzak, Joanna Różycka, Marlena Grajek

 

 

9.

SCWEW w Kaliszu

                                        Rady szkoleniowe dla
pracowników przedszkoli/
szkół ogólnodostępnych
prowadzone przez zespól
SCWEW                

17.06.2023r.

15.00                                               

Branżowa Szkoła I stopnia nr 7, ul.Wąska 13, 62-800 Kalisz         

Agata Magdzicka-Banach, Sylwia Baranowska, Magdalena Majchrzak, Joanna Różycka, Marlena Grajek

 

 

10.

Warsztaty plastyczne z elementami arteterapii

 

 

 

MDK Kalisz

 

 

 

11.

Warsztaty związane z treningiem radzenia sobie ze stresem

 

 

 

podmiot zewnętrzny

 

 

 

12.

Teledysk propagujący ideę eduk. Włączającej

 

 

 

lider, podmiot zewnętrzny

 

 

 

Nazwa Grantobiorcy:

Miasto Kalisz

 
         

Miejsce i data:

01.06.2023r.

 
         

Sporządził: imię i nazwisko

Lider SCWEW-Sylwia Baranowska/ekspert ds.informacji i ewaluacji – Joanna Różycka

 
Skip to content