Branżowa Szkoła I stopnia nr 7

Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 w Kaliszu

W Branżowej Szkole I stopnia nr 7 kształcimy młodzież na kierunkach: fryzjer,  cukiernik
i
sprzedawca. Dla tych specjalności teoretyczna nauka zawodu realizowana jest na terenie szkoły. Zajęcia teoretyczne zawodowe prowadzone są na terenie szkoły, w specjalistycznych pracowniach spełniających wymagania do przeprowadzania egzaminów zawodowych.

W klasach wielozawodowych kształcimy takich zawodach rzemieślniczych jak: blacharz samochodowy, cieśla, dekarz, drukarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektronik, elektryk, fotograf, kaletnik, kamieniarz, kominiarz, kowal, krawiec, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, obuwnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, stolarz, ślusarz, tapicer, wędliniarz, zegarmistrz, złotnik-jubiler, monter stolarki budowlanej, mechatronik oraz operator obrabiarek skrawających.

W klasach wielozawodowych kształcenie teoretyczne zawodowe realizowane jest na corocznych, miesięcznych kursach w Centrach Kształcenia Zawodowego na terenie kraju. Kształcenie zawodowe praktyczne odbywa się na podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisywanych przez uczniów z pracodawcami.

Zapraszamy również do nauki w klasie pod patronatem Wielkopolskiego Klastra Lotniczego (WKL), w której zajęcia praktyczne będą się odbywać w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu (bez umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego). Oferta kierowana jest do uczniów chcących uczyć się w zawodach: mechatronik, elektromechanik. Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia fundowane przez WKL.

Zdobycie któregokolwiek z zawodów wymienionych powyżej gwarantuje, po ukończeniu szkoły i  uzyskaniu kwalifikacji, dobrze płatna pracę.

Jesteśmy szkołą, która przekazuje wiedzę, niepowtarzalny klimat, możliwość rozwijania pasji i uzdolnień w różnych obszarach, przyjaźń na całe życie, życzliwość i otwartość ze strony nauczycieli i innych pracowników szkoły. Nasi absolwenci należą do elity rzemiosła kaliskiego, wielu z nich szczyci się dyplomami uczelni wyższych. Nauczyciele szkoły z powodzeniem łączą dwa podstawowe aspekty pracy: nauczanie i wychowanie, co skutkuje licznymi zajęciami uatrakcyjniającymi proces edukacji. 

Uczniowie chcący mieć wpływ na wszystko, co dzieje się w szkole aktywnie działają w samorządzie uczniowskim. Chętni biorą udział w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych, mogą korzystać z zajęć pozalekcyjnych. Podczas przerw młodzież ma dostęp do WiFi.  Do dyspozycji uczniów jest  sala gimnastyczna, siłownia i sala fitness. Budynki szkoły w pełni dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uczniowie mają możliwość wzięcia udział w programie ERASMUS+ pt. „Zawodowcy Południowej Wielkopolski otarci na standardy europejskie”.

Współpracujemy z rzemieślnikami zrzeszonymi w cechach, a także lokalnymi firmami.

Więcej informacji na stronie www.zs.kalisz.pl

Krótka wizytówka szkoły  – kliknij Tutaj

Skip to content