Szkolenia

Szkolenia 

Kadra SCWEW w Kaliszu wzięła udział w cyklu szkoleń zrealizowanych w ramach działań projektu „Opracowanie Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” (SCWEW):

  • Przygotowanie nauczycieli przedszkoli/szkół ogólnodostępnych do stosowania oceny funkcjonalnej jako podstawy projektowania działań edukacyjnych
  • Przygotowanie tekstów i materiałów edukacyjnych w wersjach łatwych do czytania i zrozumienia
  • Wypalenie zawodowe nauczycieli, jak sobie radzić i przeciwdziałać?
  • Obserwacja wspierająca, superwizja edukacyjna dla nauczycieli oraz monitorowanie jakości oferowanego wsparcia z wykorzystaniem narzędzi do samooceny
  • Projektowanie uniwersalne, uniwersalne instrumenty wsparcia, racjonalne dostosowania dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami
  • Współnauczanie – co-teaching , jako metoda podnoszenia jakości edukacji włączającej
  • Szkolenie dorosłych – jak nauczać nauczycieli?

Warsztatowa forma szkoleń jak i wysoki poziom merytoryczny ułatwił przyswojenie bardzo cennej wiedzy. Zdobyte umiejętności i wiedzę zespół SCWEW wykorzysta i przełoży na działania dedykowane placówkom projektowym. Szczegóły: Kolejny cykl szkoleń zakończony – podsumowanie szkoleń uzupełniających dla Liderów i kadry SCWEW – Ośrodek Rozwoju Edukacji (ore.edu.pl)

Skip to content