Konferencja Międzynarodowa Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów

Konferencja Międzynarodowa

„Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów. Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/uczniów z problemami psychicznymi.”

 

W dniach 30-31 stycznia 2023 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyła się Konferencja Międzynarodowa „Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów. Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/uczniów z problemami psychicznymi”. Udział w niej wzięli :

 • Teresa Szopińska-Grodzka – radca ministra w Departamencie Wychowania i Edukacji Włączającej w Ministerstwie Edukacji i Nauki (MEiN),
 • Dorota Bojemska – przewodnicząca Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej,
 • Mikołaj Paweł Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka, przedstawiciele środowiska akademickiego,
 • dr hab. prof. Beata Jachimczak (UWM), kierownik zespołów projektowych SCWEW 1 i SCWEW 2
 •  Kadry SCWEW oraz podmioty współpracujące w środowisku: przedszkola, szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki doskonalenia nauczycieli

SCWEW w Kaliszu reprezentowali :

 1. Przedstawiciel Organu Prowadzącego – Wiceprezydent Miasta Kalisza – Grzegorz Kulawinek
 2. Zespół SCWEW w Kaliszu :
 • Lider – Sylwia Baranowska
 • Ekspert ds. informacji i ewaluacji – Joanna Różycka
 • Ekspert ds. edukacji włączającej – Marlena Grajek
 • Ekspert ds. technologii wspomagających – Magdalena Majchrzak
 • Nauczyciel/specjalista – Agata Magdzicka – Banach

Podczas obrad plenarnych i warsztatowych poruszone zostały zagadnienia:

 • identyfikowania potrzeb dzieci/uczniów w sytuacji kryzysu oraz zwrócenie uwagi na pogarszającą się kondycję psychiczną;
 • rozpoznawanie zaburzeń psychicznych dzieci/uczniów, możliwości i form interwencji kryzysowej na poziomie przedszkola/szkoły oraz zapoznanie z działaniami profilaktycznymi w przedszkolu/szkole, mającymi na celu zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród dzieci/uczniów;
 • upowszechnianie wiedzy i doświadczeń realizowanych przez SCWEW w trakcie pilotażu, popularyzowanie tematyki dobrostanu psychicznego oraz równego i powszechnego dostępu do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty PO WER.

 

Skip to content