Zapraszamy do wysłuchania audycji pt. „Rozmowy na ważne tematy”

Zapraszamy do wysłuchania audycji pt. „Rozmowy na ważne tematy”

Zapraszamy do wysłuchania audycji dotyczącej szeroko pojętej edukacji włączającej oraz funkcjonowania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą. W audycji w Radio Rodzina w ramach autorskiego cyklu Pani Elżbiety Dębskiej pt. „Rozmowy na ważne tematy” udział wzięli:

  • Sylwia Baranowska – Dyrektor SPS 19 w Kaliszu, Lider SCWEW w Kaliszu
  • Magdalena Majchrzak – wicedyrektor SPS 19, ekspert SCWEW ds. technologii wspomagających
  • Michał Płóciennik – koordynator ds. edukacji włączającej ,wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu
  • Izabela Kolasińska – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym

Link do audycji – Kliknij tutaj

Skip to content