Szkolenia z zakresu edukacji włączającej

Szkolenia z zakresu edukacji włączającej

Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniami z zakresu edukacji włączającej informujemy, że bezpłatne szkolenia w ramach projektu Szkolenia z zakresu edukacji włączającej dla pracowników systemu oświaty i JST w województwie wielkopolskim realizuje Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie.

Szkoleniami objęci zostaną: pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej przedszkoli, szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I i II stopnia, pracownicy JST odpowiedzialni za edukację, w szczególności za edukację włączającą (przede wszystkim kadra kierownicza), pracownicy kuratoriów oświaty.

Szkolenia będą prowadzone w formie on-line w oparciu o programy opracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy rekomendacji Ministerstwa Edukacji i Nauki w wymiarze 45 godzin dydaktycznych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 63 249 15 15, 63 249 12 64.

 

Skip to content