Konferencja

Konferencja zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

 

W dniach 12-13.07.2022 zespół SCWEW w Kaliszu wraz z przedstawicielami organu prowadzącego – Miasta Kalisz brał udział w międzynarodowej konferencji w Warszawie pt. „Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich – wspieranie realizacji założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej” . W konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwo Edukacji i Nauki, JST, SCWEW, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli. Kluczowym elementem konferencji była prezentacja działalności nowo powstałych 23 Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. Wielkopolski – kaliski zespół SCWEW brał aktywny udział w panelach dyskusyjnych dotyczących współpracy szkół specjalnych i ogólnodostępnych.

współpracę

Skip to content